EIHA: EU keurt eindelijk max THC-limieten in hennepzaadvoedsel voor alle EU-landen goed

Een belangrijke mijlpaal op weg naar één Europese hennepmarkt!

EU keurt eindelijk max. THC-limieten in hennepzaadvoedsel voor alle EU-landen goed

Brussel, 14de maart Na een positief advies van het Permanent Comité voor levensmiddelen heeft de Commissie Verordening (EG) nr. 1881/2006 wat betreft de maximumgehalten aan delta-9-tetrahydrocannabinol (Delta-9-THC) in hennepzaden en daarvan afgeleide producten.

'Alle lidstaten zullen gemeenschappelijke waarden moeten volgen, consistentie in de hele EU moeten bevorderen en een stabiele en aantrekkelijkere markt voor investeerders moeten creëren'.

Deze waarden zullen van toepassing zijn op droogvoer op basis van zaden en hennepzaadolie en zullen verplicht zijn voor alle lidstaten. Dit initiatief maakt eindelijk een einde aan de versnippering van de interne markt en zal hoogstwaarschijnlijk een verdere impuls geven aan de investeringen in de sector. De regels zijn

rechtstreeks toepasselijk in alle lidstaten 20 dagen na de bekendmaking van de verordening en de bijlagen in het Publicatieblad. Om marktdeelnemers in staat te stellen zich op de nieuwe regels voor te bereiden, zal de verordening ook voorzien in een overgangsperiode voordat de maximumniveaus van kracht worden, zodat reeds bestaande voorraden kunnen worden gebruikt en verkocht.

De maximumgehalten zijn vastgesteld op 3,0 mg/kg voor droge producten (meel, eiwitten, zaden, snacks) en 7,5 mg/kg voor hennepzaadolie.De Vaste Commissie heeft een meetonzekerheid niet schriftelijk vastgelegd.
Meetonzekerheid wordt gedefinieerd als een parameter, geassocieerd met het resultaat van een meting, die de spreiding karakteriseert van de waarden die redelijkerwijs toegeschreven aan de gemeten.

In de praktijk moeten geaccrediteerde laboratoria die analyses uitvoeren voor officiële controles voldoen aan de regels voor het bepalen van hun uitgebreide meetonzekerheid. Laboratoria zijn verplicht hun resultaten te rapporteren met een meetonzekerheid, die kan variëren van 40 - 50%.

De wetgeving stelt duidelijk dat een product alleen niet-conform is als het buiten redelijke twijfel ligt boven het maximumgehalte plus de bijbehorende meetonzekerheid. De evaluatie van de testresultaten moet worden uitgevoerd door de bijbehorende meetonzekerheid toe te voegen om de verkoopbaarheid van het betreffende product te verifiëren.

EIHA vroeg om hogere waarden, maar onderschreef en steunde de voorstellen van de Europese Commissie over maximumgehalten voor THC in voedsel op voorwaarde van een duidelijke en officiële verordening over meetonzekerheden. EIHA is teleurgesteld dat de officiële meetonzekerheid voor THC niet is vastgesteld. Dit blijft leiden tot onduidelijkheid en onzekerheid in de markt. Nu moet elke FBO de meetonzekerheid voortdurend uitleggen en verdedigen aan de autoriteiten

EIHA heeft de commissie al om een ​​officiële verklaring gevraagd, opgenomen in het document waarin de maximumgehalten voor THC in voedsel worden gepubliceerd, met betrekking tot de meetonzekerheid in het bereik van 40-50% en het concept van niet-naleving alleen als het testresultaat buiten redelijke twijfel boven het maximumniveau ligt.

De facto, rekening houdend met de vermelde meetonzekerheid van de laboratoria, bevatten de vermelde hennepvoedingsmiddelen tussen 4,2 – 4, 5 mg/kg voor droge producten en tussen 10,50 - 11,25 mg/kg voor olie zal verhandelbaar zijn.

“Dit langverwachte stuk wetgeving is een belangrijke overwinning voor onze sector en de EIHA is al bijna tien jaar een groot voorstander van deze verandering. EIHA heeft ook met degelijke wetenschappelijke feiten bijgedragen aan de stakeholderconsultatie van de Europese Commissie in 2020.Deze EU-brede maximumniveaus zullen onze leden en alle exploitanten van levensmiddelenbedrijven die willen werken met van hennepzaad afgeleide producten, zoals hennepzaadolie, enorm helpen”, zegt Daniel Kruse, voorzitter van EIHA

Tot nu toe zouden de lidstaten hun eigen maximale THC-gehalte in zaadproducten vaststellen of de verouderde en onnodig strikte acute referentiedosis (ARfD) van 1 μg volgen /kg/bw van Delta-9-THC afgeleid van een aanbeveling van de EFSA uit 2015.

Inconsistenties tussen de 27 lidstaten hebben exploitanten in een zeer moeilijke situatie gebracht en hebben een vlotte handel vaak belemmerd of zelfs helemaal geblokkeerd. “Stukje voor stukje bereiken we een echte interne hennepmarkt voor Europa” voegt Lorenza Romanese toe, EIHA Managing Director, "We zullen in deze richting doorgaan en ons best doen om het leven van henneptelers en -verwerkers gemakkelijker te maken".

.